3D Tekenen

SpaceClaim

Sinds 2019 beschikken wij over het tekenpakket SpaceClaim waarmee we voor elk probleem een oplossing kunnen bedenken. Voorheen werd dit meestal gedaan door middel van een schets of een voorbeeld. Nu worden er direct digitale uitwerkingen gemaakt om uw problemen op te lossen. Dit voorkomt vergissingen en eventuele problemen worden zo vroegtijdig opgemerkt.

We realiseren ook tekeningen voor derden. 

Projecten